Záhadné nádoby v severo-západním Laosu, se nachází v oblasti s největší koncentrací nevybuchlé munice v zemi. Kamenné nádoby neznámého původu jsou roztroušeny ve skupinách asi ve dvanácti lokalitách. Jsou staré asi 2000 let, ale jejich stáří a účel zůstavá dodnes záhadou.

 


Stáří nádob se dá těžko potvrdit, neboť ani v jedné nádobě se nanašly žádné organické zbytky, jako např. kosti nebo zbytky jídla. Archeologové i místní legenda nabízejí teorii, že nádoby sloužily k pohřbívání mrtvých, jako kamenné sarkofágy - mohla se v nich ale také skladovat rýže. Na jedné z nádob je vytesaný reliéf postavy člověka, což napovídá, že teorie s pohřbíváním může být pravdivá.


Pořízením leteckého snímku celé lokality se zjistilo, že skupiny nádob mohou být mezi sebou propojeny dosud neobjevenými nádobami. To dává archeologům naději, že později se najde neotevřená nádoba, která nám svým obsahem celou záhadu vyjasní. Než se ale taková nádoba najde, bude to ještě chvíli trvat, protože lokality jsou těžce poseté nevybuchlou municí, jejíž odstraňování je pomalé a drahé.


Na některých fotkách můžete vidět betonové značky s nápisem MAG. Tyto značky vytyčují místa zbavená nevybuchlé munice. Při chůzi v celé oblasti jsem měl nepříjemný pocit, že o pár metrů dále může v zemi "číhat" nevybuchlá bomba. Musel jsem si dávat velký pozor, když jsem se šel vyčůrat za keřík :)