Nejprve jsem se do Malajsie moc netěšil - mám docela špatné osobní zkušenosti s muslimy z Indie. V Malajsii jsou muslimové téměř všichni - islám je státním náboženstvím. Jsou tu ale také Číňané, kteří praktikují taoismus, a v menší míře i křesťané a hinduisté. Není proto problém vidět v jednom městě mešitu, vedle křesťanský kostel a kousek opodál taoistický chrám. I když je v Malajsii svoboda naboženství zaručena, jisté napětí je tu znát.

Zatím jsem z Malajsie nadšen - je to první země, která mi dala (jakožto občanovi České republiky) vízum na 90 dní zdarma. Všude jinde jsem musel platit 25$ na jeden měsíc. Je tu nádherná krajina, překrásné ostrovy plné obrovských ještětrů (o nich více příště), hory a džungle, výborné jídlo, spousta barev a vůní.

 

Zajímavost

V roce 2004 navrhla jedna parlamentní strana úpravu zákona, aby se znásilnění v manželství stalo trestným činem (nyní je beztrestné). Malajsie má totiž problém s násilím v manželství (podobně jako Indie). Proti návrhu ostře vystoupili (Islamic Clerics) starší, vysoce postavení naboženstí vůdci s argumentem, že žena musí poslouchat a plnit přání svého manžela - návrh zákona tudíž neprošel!