Machu Picchu je nejznámější kulturní památka celé Jižní Ameriky. Je to opuštěné město Inků, posazené do hornaté krajiny, která celý magický zážitek umocňuje. Město je postaveno na vrcholku hory vysoké 2.500 m, obklopené dalšími horami, z nichž některé mají celoročně zasněžené vrcholky.

 

Fauna a flóra celého místa je velice zajímavá. Najdeme zde množství krásných květin, ptáků a stromů. Já viděl během své návštěvy různé ještěrky, ptáky a krásné kolibříky, kteří svými dlouhými sosáky nasávali nektar z obrovských růžovych květů. Husté zarostlé rujny objevil v r. 1911 americký historik Hiram Bingham. Do té doby o existenci opuštěného města vědělo jen pár Quechua domorodců.

 

Kdo to byli Inkové, a k čemu Machu Picchu sloužilo?

Inkové byl kmen na území dnešního Peru, jejichž existence trvala od 12. - 15. století. Jejich slavné období ovšem trvalo jen 100 let. Bylo to za vlády jejich neslavnějšího vůdce, devétáho Inky jménem Pachacutec.

 

Ten zorganizoval několik válečných výprav a za jeho vlády sahalo území Inků od dnešních hranic s Equadorem a Columbií až po poušť v severní Chile. V 15. století se do Jižní Ameriky nahrnuli Španělé, přinesli s sebou evropské choroby, na které původní obyvatelstvo nebylo zvyklé, ničili kulturní památky a šířili křesťanství. Díky tomu zanikla i říše Inků. Inkové uctívali, stejně jako Egypťané, boha slunce. To viděli Španělé jako rouhání, a proto ničili všechny památky a svatyně, které jim přišly do cesty.

 

Město Machu Picchu se zachovalo jen díky tomu, že ho Španělé, kvůli jeho pozici vysoko v horách, nikdy nenašli. Ve městě Machu Picchu žilo asi 600 lidí. Na jeho stavbě se podílelo 35.000 dělníků, kteří denně přicházeli až z dálky 50 km. Účel a funkce města dodnes zůstává záhadou. Veškeré teorie jsou jen spekulace z akademických kruhů.

 

Co myslíte, podaří se mi dostat do nejlépe střežené památky Unesco zadarmo bez lístku? Tak o tom příště ...